برقکار آرژانتین | 09900083006

برقکار آرژانتین

برقکار آرژانتین

برقکار آرژانتین

بايد شرايط ايجاد يادداشت در نرم افزار فراهم و در دفتر گزارش روزانه نيز ثبت گردد.

در صورتي که درخواست کننده كارت احتياط (مجري انجام کار) به علت بعد

مسافت حضور نداشته باشد و احراز هويت وي براي اپراتور امكان پذير نباشد، بايد از طريق

اپراتور ديسپاچينگ تقاضاي خود را اعلام و پيگيري كند.

خدمات برقکاری آرژانتین

افرادی مجاز به كار با ابزار، وسایل و تجهيزات الکتریکی هستند كه به نحوه كاركرد

ایمن و ویژگی های تجهيزات مذكور آشنا باشند.

تعمیرات برق ساختمان یوسف آباد 

سرپرست HSE كارگاه به همراه مسئول ایمنی پيمانکار، موظف

به برگزاری دوره آموزش ایمنی برق برای كليه اپراتور های تجهيزات

الکتریکی و پرسنل واحد تاسيسات و تعميرات برق می باشند.

تمام ابزارهایی كه جهت انجام فعاليت الکتریکی بکار برده می شود مانند انبردست،

آچار، پيچ گوشتی و فيوز كش و نظایرآن باید برای كار مورد

نظر مناسب بوده و دسته عایق و محکم داشته باشند. كليه متصدیان تعميرات

برق بایستی قبل از شروع به كار، ابزار خود را از نظر عایق بودن بازرسی نمایند.

دسته روغن دان و پاك كن و برس ها و سایر ابزارهای نظافت كه در پيرامون

ابزار الکتریکی مورد استفاده واقع میشود باید از اجسام غير

هادی ساخته شده باشد.

استفاده از كابل بدون دو شاخه اكيداً ممنوع است.

كليه پریزها باید دارای درپوش ایمنی باشند.

تعمیرکار برق آرژانتین

استفاده از نردبان فلزی در عمليات الکتریکی اكيداً ممنوع می باشد.

بدین منظور می بایست از نردبان های چوبی رنگ نشده استفاده كرد.

خدمات برقی

استفاده از وسایل و تجهيزات الکتریکی معيوب و ناقص اكيداً ممنوع است.

انجام اتصاالت برقی فقط باید توسط پرسنل مجرب واحد تعميرات برق صورت پذیرد.

هيچيك از پرسنل، تحت هيچ شرایطی حق دستکاری و اقدام به تعمير تجهيزات الکتریکی ندارند.

ترك كردن تجهيزات برقی در حالت اتصال و روشن اكيداً ممنوع است.

كليه قسمت های حامل ولتاژ باید عایق شوند و در صورتی كه این عمل ممکن نباشد

باید این بخش ها را با تدابير خاص حفاظت نمود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *