نوشته‌ها

تعمیرات برق ساختمان پونک | 09900015006

تعمیرات برق ساختمان پونک

ادامه مقاله توزیع برق

پیوند زمینی و مجهز در جریان‌های سرگردان خاص ممکن است به یک مشکل جدی تبدیل شود.

این جریان از طریق هادی محافظت جریان می‌یابد.تعمیرات برق شبانه روزی پونک

و غربال کردن داده‌ها و کابل‌های فن‌آوری اطلاعات می‌تواند منجر به شکست ،

عیب و نقص، و حتی آسیب شود . در شبکه با ولتاژ پایین،

این ارتباط با شرایط زمین در قدرت است

سیستمی که برای این EMC محدود است.

برای هر واحد کارکردی، یک نقطه اتصال مرکزی ( CEP )

همچنین باید در شبکه TN – S ایجاد شود.برقکار شبانه روزی پونک

تعمیرات برق ساختمان پونک

در ادامه باید در مرحله برنامه‌ریزی مد نظر قرار گیرد:

*در شبکه TN – S، دو پل زمین اتصال نباید وجود داشته باشد که با یکدیگر از طریق دو هادی به هم متصل بودند ،

*4 دستگاه سوییچینگ چهار قطبی باید برای تغییر استفاده شود.

*اتصال در رابطه با تامین هر دو شبکه با CEP ترانسفورماتور و ژنراتور به boards جداگانه تقسیم می‌شود.خدمات برقی شبانه روزی پونک

*اگر یک هادی PEN نصب شود، باید بالای تمام مسیر عایق شود. این امر در مورد مجامع سوئیچ نیز صادق است .

* PEN و PE را نباید تعویض کرد .

تعمیرات برق ساختمان پونک

*مفهوم زمین باید به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد.نصاب لوستر پونک

برای مثال ، UPS از ملاحظات مربوط به تغذیه UPS استفاده می‌کند. با UPS استاتیک

سیستم‌هایی که مسیرهای تغذیه متفاوتی را برای یکسو کننده فراهم می‌کنند

با ورودی و ارتباط گذر الکترونیک، باید این باشد که

به خاطر داشته باشند که رساناهای خنثی موازی

به نحوی به هم متصل شوند که فقط یک سیستم بی‌طرف

رساناهای فاز مربوطه متصل را همیشه حمل می‌کنند. لطفا برای اطلاعات بیشتر با متخصص TIP تماس بگیرید.هوشمند سازی برق ساختمان پونک

تعمیرات برق ساختمان پونک

در دسترس بودن و قابلیت دسترسی

اگرچه هیچ استانداردی در رابطه با این مساله وجود نداردتعمیرکار برق هوشمند پونک

قابلیت اطمینان تامین در حال حاضر، مدت‌زمان مجاز

وقفه و نیاز به افزونگی مربوط به آن

باید در مرحله برنامه‌ریزی مورد توجه قرار گیرد.الکتریکی شبانه روزی پونک