نوشته‌ها

برقکار غرب تهران | 09900015006

برقکار غرب تهران

آموزش برق ساختمان

اما شدت جریان همواره بستگی به اختلاف پتانسیل دو سر دارد یعنی اگر ولتاژی که فرد با آن در تماس است

هر چقدر بالا باشد شدت عبور جریان به همان تناسب بیشتر می باشد که خطر برق گرفتگی شدت

برق گرفتگی و مرگ را به همراه دارد میزان جریان عبوری از بدن

در حدود  ۱ یا ۲ میلی آمپر تاثیر چندانی بر شخص نمی گذارد

اما جریان های بالاتر بین ۱۵ تا ۲۰ میلی آمپر می تواند شد به شخص وارد نماید

و موجب انقباض ماهیچه ها گردد برقکار در

ولی دقت نمایید که جریان های بالاتر از ۵۰ میلی آمپر شصت را به مرز مرگ و زندگی میبرد

برقکار غرب تهران

برقکار غرب تهران

برقکار غرب تهران

که بسیار خطرناک و در اغلب موارد زیر می باشد این نکات مهم این است که کار با برق بسیار خطرناک

و در مواردی که برقکار اطلاعات کافی در زمینه خدمات برق ساختمان غرب تهران و مبانی برق ندارند می‌تواند برایشان

خطر مرگ را به همراه داشته باشد عوارض ناشی از برق گرفتگی متفاوت و چندین مورد می باشد

برقکار محدوده

شب های هسته ای قلب نقطه ای می باشند و میزان مرگ در آنها کم می باشد اغلب برق گرفتگی ها می تواند

به صورت سوختگی انقباض ماهیچه ها تنگی نفس و از کار افتادن نفس باشد

بعضی مواقع برفتگی قلب نیز منجر می‌شود

برقکار غرب تهران

که اگر به سرعت احیا نگردد می‌تواند شخص برق گرفته را به کام مرگ بکشاند

در برق گرفتگی یک موضوع که اهمیت دارد

مسیر عبور جریان از بدن میباشد اگر مسیر عبور جریان  دست به دست باشد

میزان جریانی که از قلب می گذرد برقکار ساختمان غرب تهران

تقریباً ۳ درصد می باشد بیشترین میزان جریان عبوری از قلب و به عبارت دیگر خطرناک ترین مسیر عبور جریان

در بدن از دست راست به پاها می باشد که می تواند شخص را به کام مرگ بکشاند

برقکار در محدوده غرب تهران

در زمان انجام عملیات برقی به دلیل اینکه همواره پاها با زمین اتصال دارد

و مسیر عبور جریان میباشد برقکار شبانه روزی در

باید به دقت بیشتری در انجام فعالیت برقی داشته باشیم

کمک های اولیه که باید به شخص برق گرفته داده شود

شامل موارد زیر می باشد هرچند آسیب های برق زدگی مانند سوختگی مهم است

الکتریکی محدوده غرب تهران

اما کمتر از این اثرات مرگ را برای شخص به دنبال دارد

همواره خطر مرگ از بخش های حیاتی برای شخص به وجود می‌آید

ازجمله تنفسی و قلب برای همین در زمان برق گرفتگی حتما باید تنفس را بررسی نمود

و عرض پاره این دو بخش مطمئن شد الکتریکی محدود