نوشته‌ها

برقکار جلال آل احمد |09900015006

برقکار جلال آل احمد

 

برقکار جلال آل احمد

برقکار جلال آل احمد

سیستم برق کشی حمام و دستشویی شیوه و قواعد خاصی دارد

که از استانداردهای بالا و ضریب امنیتی بسیار خوبی باید پیروی کنند

خدمات برقی جلال آل احمد

یکی  از مزیت‌های حمام و دستشویی به خاطر کاشی های دیوار آن می باشد

زیرا در پشت کاشی ها به طور متوسط همیشه یک فضای تهی  وجود دارد

اینگونه است که جای قوطی هایی که برای پریز و کلید مشخص می شود

خالی است برقکار های ما اصولاً لوله های برق را از درون تعبیه  می‌کنند

اینگونه دقت و سرعت کار نیز ز بالاتر می رود

لوله های ارتباطی و لوله های برگشتی در لوله گذاری برق کشی حمام و دستشویی بسیار مهم می باشند

که هر کدام از خط هایی با رنگ خاص پیروی می کنند

همیشه از دو رنگ متفاوت برای لوله های برگشتی

و لوله های ارتباطی باید برقکار استفاده کند

زیرا این گونه است که تفاوت این رنگ ها باعث می شود

برقکار سیار جلال آل احمد

تا تشخیص آن آسان تر صورت پذیرد همیشه باید بدانید

که برای نصب فن از پیچ پروانه استفاده شود

زیرا به صورت عمومی سقف سرویس بهداشتی ممکن است

سقف پی وی سی باشد

از آنجایی که فن زمانی که به حالت فعال قرار می گیرد

یک لرزش خفیف ایجاد میکند این لرزش باعث می شود

که پیچ های ساده به راحتی شُل شوند.

تعمیر کار های برق ما با رعایت تمام اصول و کیفیت در کار خود از هرگونه خطر و یا حادثه غیر قابل جبران جلوگیری به عمل می‌آورند

برای اینکه از برق گرفتگی جلوگیری به عمل آید بهتر است

که از فیوز محافظ جان حتماً استفاده شود

برقکار های ما همیشه به مشتری تاکید می‌کنند

خدمات برق ساختمان جلال آل احمد

که در درون حمام نباید هیچ گونه پریز‌برق ای تعبیه گردد

اما خوب این یک تصمیم شخصی است که به خود مشتری بر می گردد

حوادث برق گرفتگی بسیاری سالیانه در حمام گزارش می شود

زیرا در هر مکان مرطوبی که برق وجود داشته باشد احتمال بروز حادثه بسیار زیاد است.