نوشته‌ها

برقکار زرگنده |09900015006

برقکار زرگنده

برقکار زرگنده

برقکار زرگنده

 

 

در این روزهای گرم تابستان کولر آبی یکی از وسایل مهم زندگی به حساب می آید که سیم کشی آن را نباید نادیده بگیریم

زیرا سیم کشی کولر آبی اگر غیرمتعارف و باکیفیت پایین انجام پذیرد

صدمه جدی به وسیله خواهد زد نحوه اتصالات برقی در کولر آبی باید با شیوه استاندارد به اتمام برسد

زیرا در غیر این صورت انتظار کارکرد خوبی نباید از کولر آبی داشته باشید

خدمات برقی زرگنده

تعمیرکار هایمان برای سیم کشی کولر آبی به لوازمی

مانند:

سوکت برق پیچ گوشتی سیم های مفتولی و چند قلم دیگر نیاز دارند به صورت کلی می توان اینگونه بیان کرد

که سیم کشی کولر آبی در دو شیوه انجام پذیرد

تمام مقررات استاندارد باید در سیم کشی کولر رعایت گردد

و همچنین این سیم کشی قطعاً از جعبه فیوز باید شروع شود

و آن گاه به کولر آبی برسد ما برای این نوع سیم کشی به کابل های سه و یا دو که بسته به فضایی که قرار است

در آن سیم کشی انجام پذیرد نیاز داریم

تعمیرات برق ساختمان تجریش | 09900015006

سیم هایی که برای کولر آبی انجام می پذیرند رنگ های خاصی هستند

که هر کدام کار ویژه خود را انجام می دهند
همانطور که میدانید ما دو مدل کولر آبی داریم

کولر های آبی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند از نوع ثابت آن می باشند

برقکار سیار زرگنده

که بسیاری از ما در منزل خود از آن استفاده می کنیم

اما مورد دیگر که قابلیت جابجایی دارد

که بیشتر در مغازه ها و ادارات از آن استفاده می شود

کابل هایی که برای سیم کشی کولر آبی مورد کاربرد قرار می گیرد

باید از نوع مرغوب آن باشد زیرا اگر کوچکترین اشکالی در نوع کابل وجود داشته باشد

باعث ایجاد حادثه و بروز اتصالی در کولر آبی خواهد شد که صدمه جدی به کولر میزند

برای وسایل برقی همیشه باید احتیاط و محافظت زیادی به خرج داد

کلیدهایی که تعمیرکار ما برای کولر آبی شما در نظر می گیرد باید بر اساس استاندارد نصب شود

برقکار در زرگنده

که البته این روزها مردم بیشتر از کلیدهای توکار در منزل خود استفاده می کند

فیوز باید همیشه از بهترین مدل آن برای استفاده کولر آبی باشد که آمپر آن ظرفیت خوبی از خود نشان دهد