نوشته‌ها

برقکار داودیه | 09900015006

برقکار داودیه

برقکار داودیه

برقکار داودیه

رادیو اکتیو شاید به گوش شما خورده باشد
بهتر است بدانید
زمانی که تشعشع دچار پوسیدگی می گردد

برقکار در داودیه
به رادیو اکتیو تبدیل می شود و همین امر باعث می گردد
که در آخر ماجرا به یک قوام ودوام عالی برسد
و رادیو اکتیو به وجود بیاید
که مصرف بسیار زیادی در جامعه و صنعت نیز دارد.

تعمیرات برق ساختمان | 09900015006
رادیو اکتیو را نباید
پنداشت که یک ماده بی خطر است
زیرا اگر ذره ای کوچک در بدن انسانی وجود داشته باشد
به خطرات کشنده ای منجر می شود.
شاید با خود فکر کنید
که تشعشع چگونه می تواند باشد
من می توانم به صورت کاملاً مختصر اینگونه برای شما شرح دهد
که تشعشع به شکل موجی از ذرات انرژی می باشد .
نور خورشید و موج های رادیودیی یکی از نوع های

تشعشع در شکل تابش غیر یونیزه می باشد.
تشعشع نانو نیز را می توان در موج های تلفن همراه به خوبی حس نمود.
یا حتی در موقعیت یاب های پیشرفته که در دنیا وجود دارد
پس حالا متوجه شدید
که نور چه میزان کارایی بالایی دارد.
برای سالم ماندن بدن انسان

و اینکه ریسک بالایی در نظر گرفته نشود
همیشه یک نسبت بسیار پایین از تشعتش در سیم کشی ساختمان
لحاظ می گردد
پس حتی همین الان شما با تشعتشع کاملا رابطه دارید .
تمام مقادیر آن به گونه در نظر گرفته شده است
که به سلامت انسان آسیب و لطمه ای وارد نشود.
اگر به خاطر داشته باشید
زمانی که درس علوم پایه های پایین تررا می گذراندیم
یک آزمایش بود
که با یک کاغذ تکه ای تابش آلفا را می توانستیم
متوقف سازی کنیم.
من این آزمایش را به خوبی در خاطر دارم.
آلفا بیشتر به عنوان یک آسیب درونی در بدن
شناخته شده است
پس بهتراست

برقکار سیار داودیه
این موارد را همیشه به یاد داشته باشید .
خدمات و تعمیرات برق ساختمان خود را به کادر مجرب ما بسپارید.