نوشته‌ها

برقکار همایونشهر | 09900015006

برقکار همایونشهر

برقکار همایونشهر

برقکار همایونشهر

خدمات برق ساختمان همایونشهر

در نصب کلید و پریز مراحلی وجود دارد
که برقکار باید همگام با آن پیش برود
یکی ازاین مراحل
کشیدن خط تراز می باشد
این خط نشان می دهد چه مقدار فاصلا بین دیوار و کف وجود دارد
و اینکه بالاخره کلید مورد نظر در کجا باید نصب گردد ،
پس کشیدن خط تراز را برقکار نباید به هیچ عنوان فراموش نماید.
متاسفانه برخی از برقکاران بدون دقت و تمرکز
هنگام کنده کاری برای جایگذاری قوطی مورد نظر
جهت نصب کلید و پریز
به دلیل نا کارآمدی در کار خود
یک سری کنده کاری های اضافی انجام می دهند
که باعث می گردد
آراستگی و تمیزی کار به چشم دیده نشود
پس برقکار نیز باید در کار خود تمیزی و درستی

برقکار سیار همایونشهر

نصب قوطی را نیز با مهارت انجام دهد.
تخریب نباید در این گونه موارد رخ دهد
زیرا رضایت مشتری اصل اساسی در برقکاری و سیم کشی می باشد.
زمانی که حرف از نقشه خوانی می شود
به این خاطر است
که فرد بداند
لوله های درون سیم که جای داده شده
را در کجا باید نصب و از کجا باید عبور دهد
پس این نکته را نیز به ذهن بسپارید.
همیشه اشتباهی ممکن است رخ دهد
که باید با مهارت کامل از انجام آن خودداری نمود.
برقکاران به خوبی می دانند
برای انجام حتی کوچکترین کار برقی
باید ابتدای کار فیوز اصلی را قطع نمایند .
این اولین کار یک تعمیرکار برق می باشد.
این کار به امنیتی جانی شما کمک شایانی می کند.
برخی افراد می خواهند به یک باره از لوازم مدرن و جدید

برقکار در همایونشهر

در روشنایی منزل خود استفاده کنند
اما به یک نکته لطفا توجه داشته باشید
که اگر سیم کشی برق شما تا حدی قدینی می باشد
این کار با دردسرها و مشکلاتی نیز همراه می باشد