نوشته‌ها

تعمیرات برق ساختمان دروس | 09900015006

تعمیرات برق ساختمان دروس

ادامه مقاله توزیع برق

افزونگی سیستم

پیکربندی دو سیستم تامین موازی اجازه می‌دهد

افزونگی سیستم باید به دست آید. همزمان،

موازی سازی باید تا جایی که ممکن است حفظ شود.تعمیرات برق شبانه روزی دروس

به طور ایده‌آل، تامین برق

مصرف کنندگان با حداقل دو افزونگی واحدهای تامین برق جداگانه قابل‌استفاده هستند.

افزونگی زمانی – موازی تا حدی مخارج را کاهش دهد.

برای افزونگی سیستم، اجزای عملیاتی موازی

استفاده می‌شوند. افزونگی و مصرف کنندگان

به چند گروه تقسیم می‌شود که به روش‌های مختلف تقسیم شده‌اند.برقکار شبانه روزی دروس

تعمیرات برق ساختمان دروس

با این حال ، مفهوم تنها به ارمغان می‌آورد زمانی که بیش از

دو گروه مصرف‌کننده متفاوت هستند – یعنی حداقل

سه گروه مصرف‌کننده و سه یا چند گروه تامین باشد.خدمات برقی شبانه روزی دروس

به عبارت ساده‌تر، پیمانه‌ای بودن همزمان سیستم‌ها و

بارها استفاده شده‌است. در افزونگی UPS با ( ۲ + ۱ )

سیستم‌های اجرایی UPS موازی به چهار سیستم تقسیم می‌شوند.

تعمیرات برق ساختمان دروس

۴ . ۴ توان راکتیو و جبران خسارت

قدرت کل، به اصطلاح قدرت آشکار، از یک انتقال

شبکه از توان اکتیو و راکتیو تشکیل شده‌است .نصاب لوستر دروس

در حالی که مصرف کنندگان قدرت به آن متصل هستند

نیروی فعال را تبدیل به انرژی فعال می‌کند،

توان راکتیو مربوط به توان راکتیو مورد استفاده قرار نمی‌گیرد

مصرف کنیم . توان راکتیو در طرف مصرف‌کننده این است که

صرفا برای ساختن میدان مغناطیسی به کار می‌رفت، مثلا،

برای راه‌اندازی موتورهای الکتریکی، پمپ‌ها، یا ترانسفورماتورها.هوشمند سازی برق ساختمان دروس

تعمیرات برق ساختمان دروس

توان راکتیو زمانی تولید می‌شود که قدرت از بین می‌رود

شبکه تامین و سپس به شبکه با تاخیر زمانی بازخورد می‌شود.

ژنراتور به این طریق است که بین مصرف‌کننده نوسان می‌کند.تعمیرکار برق هوشمند دروس

این یک بار اضافی است

روی این شبکه قرار گرفته و نیازمند جایگزبنی بیشتر است .

برای بالا بردن توان راکتیو نوسان دار

به نیروی فعال موجود در آن دسترسی داشته باشد .الکتریکی شبانه روزی دروس

تعمیرات برق ساختمان دروس

در نتیجه،توان عملیاتی کمتری را می توان انتقال داد.که

با یک سیستم جبران توان راکتیو با قدرت

خازن به طور مستقیم به شبکه ولتاژ پایین متصل است.