نوشته‌ها

تعمیرات برق ساختمان سیدخندان | 09900015006

تعمیرات برق ساختمان سیدخندان

ادامه مقاله توزیع برق

توان یکپارچه – کیفیت تامین

القای ولتاژ اضافی محدود دیگر امکان پذیر نیست. درون

دامنه وسیعی از حفاظت جامع و فراگیر

در مقایسه با ولتاژهای اضافی، تامین برق باید انجام شود .تعمیرات برق شبانه روزی سیدخندان

قدم اول را در نظر بگیرید. ولتاژهای بالای قسمت انرژی

و جریان‌های موجی که در این منطقه رخ می‌دهند باعث نور زیاد می‌شوند.برقکار شبانه روزی سیدخندان

تعمیرات برق ساختمان سیدخندان

اقدام‌های لازم برای محافظت از تامین برق سیستم

و وسایل بستگی به نتایج حاصل از

آنالیز خطر دارد. سه مرحله حفاظتی تعریف شده‌است. برای مراحل فردی اساسا اندازه ظرفیت تخلیه ( جریان موج )ظرفیت حمل و سطح حفاظتی

مقدار آنی باقی مانده ( اضافه ولتاژ اضافی )

بسته به مرحله حفاظت مربوطه متفاوت است.خدمات برقی شبانه روزی سیدخندان

برای یک مفهوم سه مرحله‌ای که همه SPDs

موقعیت‌های مختلف، چیدمان همانطور که در بخش ۱ نشان‌داده شده‌است در آن نصب می‌شوند.

تعمیرات برق ساختمان سیدخندان

علاوه بر این ، سه مفهوم حفاظت از مرحله وجود دارد

ترکیب طرح‌های استراتژیک که در آن مرحله

۱ و ۲ در یک دستگاه با هم ترکیب می‌شوند، و دو مرحله

یک پتانسیل خطر کم و پس از معاینه و ارزیابی

که می‌تواند در این مورد استفاده شود.نصاب لوستر سیدخندان

بعد از وظیفه‌شناسی بررسی و ارزیابی پتانسیل خطر برای

ویژگی دیگری که در این پروژه وجود دارد ، مورد توجه قرار گرفته‌است .

مقوله دوم: تجهیزات مصرف انرژی

که به وسیله نصب ساکن تامین می‌شد.هوشمند سازی برق ساختمان سیدخندان

تعمیرات برق ساختمان سیدخندان

مثال: تجهیزاتی مانند لوازم خانگی،

ابزارهای قابل‌حمل، و غیره و وسایل مشابه.

گروه ولتاژ بیش ازحد: تجهیزات برای اتصال به

مداری که در آن اقداماتی برای محدودیت اضافه ولتاژهای اضافی به مقدار کمی پایین‌تر صورت پذیرفته‌است.

مثال: تجهیزات با مدارات الکترونیکی و

در نتیجه سطح حفاظتی پایین.تعمیرکار برق هوشمند سیدخندان

عبارت ” مدار حفاظت موثر ” یک فضای یکپارچه را توصیف می‌کند.

تعمیرات برق ساختمان سیدخندان

برای حفاظت در برابر ولتاژهای اضافی اقدام کنید.تعمیرات برق شبانه روزی سیدخندان

اولین قدم در توسعه چنین مفهومی حفاظت

همه وسایل و مناطق سیستم مورد نیاز

است .