نوشته‌ها

برقکار شیخ بهایی | 09900015006

برقکار شیخ بهایی

برقکار شیخ بهایی

برقکار شیخ بهایی

برقکار شبانه روزی شیخ بهایی
متاسفانه در بسیاری از محیط ها

هنوز هم از سیم کشی روکار
و بدون پوشش و لوله استفاده میکنند
که به مرور زمان این سیم ها دچار فرسودگی

به دلایل مختلفی از جمله :
رطوبت هوا
گرمای بیش از حد
و یا هر نوع اتفاق دیگر ممکن است رخ دهد
این سیم ها هنگامی که دچار فرسودگی می شوند
متاسفانه به حالت جرقه در آمده
و با کوچکترین حرکت ممکن است آتش سوزی بزرگی را در محیط به وجود آورد
البته در چند سال اخیر برقکار ها خودشان

این روش را با توضیح کامل
که به مشتری می دهند
دیگر انجام نمی دهند و بیشتر به حالت

سیم کشی توکار و با پوشش خاص
و لوله محکم فعالیت می کنند
یا اگر به هر دلیلی بخواهند سیم کشی روکار را انجام دهند
از لوله های با دوام و با کیفیت

برای پوشش سیم به کار می برند

برقکار سیار شیخ بهایی
اینکه جنس وسایل چگونه باشد تا طول عمر آنها را افزایش کند
یک بخش از ماجرا است

اما این که برق کار چگونه کار خود
را به اتمام برساند بخش مهمتری است
زیرا بعضی از برق کاران محترم به خاطر نداشتن
تجربه کافی در کار خود فعالیت

برقی خود را درست انجام نداده
و بعدها مشتری دچار خسارت می گردد
مانند اینکه به خاطر صرفه جویی

در سیم ها آن ها را به طور یکدست
و مستقیم از یک مدار عبور می دهند

که این کار به هیچ عنوان درست نیست
بلکه باید هر سیم را از قسمتی که به آن متصل است
به طور جداگانه سیم کشی کرد

و به یک جعبه تقسیم خاص رساند.
من همیشه در بخش کشی ساختمان

برقکار را مسئول می دانم
که کار خود را به درستی انجام دهد
زیرا آمار تلفات برقی در دنیا بسیار بالا است
و با کوچکترین اتفاقی خسارت بالا

برای فرد به وجود می‌آورد.
برقکار در شیخ بهایی