نوشته‌ها

تعمیرات برق ساختمان سوهانک | 09900015006

تعمیرات برق ساختمان سوهانک

ادامه مقاله توزیع برق

طراح برق به صورت غیر مستقیم با جنبه‌های مختلف محصولات و سیستم‌هایی که در این پروژه شرکت دارند اشنا است.تعمیرات برق شبانه روزی سوهانک

برای مشخص کردن کیفیت محصول مورد نیاز مرتبط

مصرف کنندگان برق با توجه به ولتاژ تامین خود،

منحنی ” شورای صنعت فن‌آوری اطلاعات ”

( ITIC )، ” تولید کنندگان تجهیزات و کسب‌وکار ” سابق

انجمن ” ( CBEMA )اغلب مورد استفاده قرار می گیرد. در این زمینه باید توجه داشت که داده‌ها مبتنی بر یک قرارداد تولید کننده

واحدهای تامین توان برای کامپیوترها و ۱۲۰ V / ۶۰ هرتز

تامین برق است .برقکار شبانه روزی سوهانک

تعمیرات برق ساختمان سوهانک

در حوزه استانداردهای صادر شده

موسسه استانداردهای ملی آمریکا ( ANSI )،

این منحنی بر پایه ۴۴۶ استوار است. با این حال ، تاکید ویژه‌ای بر ۱۲۰ V

شبکه تک فازی و محدودیت امکانات فن‌آوری اطلاعات گذاشته شده‌است.خدمات برقی شبانه روزی سوهانک

امروزه، بسیاری از واحدهای تامین برق تک فازی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

محدوده ولتاژ ورودی عریض ۱۱۰ تا ۲۴۰ ولت است. به این ترتیب،

با این حال منحنی‌های یک نقطه شروع خوب برای این منحنی ارائه می‌کنند.نصاب لوستر سوهانک

تعمیرات برق ساختمان سوهانک

اقدامات حفاظتی را باید انتخاب کرد. پارامترهای مدل

کیفیت و قابلیت دسترسی به ولتاژ در فصل بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

۵. ۱ کیفیت ولتاژ

کیفیت ولتاژ ناشی از مشخصات فنی است .

مرتبط با منافع مختلف مصرف کنندگان و تامین کنندگان است .هوشمند سازی برق ساختمانسوهانک

عیب و نقص در تامین برق یکی از

اختلالات دستی و سیستم ناشی از اتصال

لوازم، و تجهیزات از طرف دیگر است .تعمیرکار برق هوشمند سوهانک

تعمیرات برق ساختمان سوهانک

EN ۵۰۱۶۰ ویژگی‌های اصلی زیر را توصیف می‌کند:

ولتاژ تغذیه مربوط به شبکه‌های عمومی:الکتریکی شبانه روزی سوهانک

*اندازه ولتاژ، تغییرات آهسته ولتاژ

*تغییرات ولتاژ سریع، چشمک می‌زنند

*عمق ولتاژ

* وقفه در تامین

*عدم تعادل ولتاژ

* ولتاژ هارمونیک و مولفه هارمونیک داخلی

* فرکانس و ولتاژهای اضافی گذرا

*تغییرات فرکانس