نوشته‌ها

تعمیرات برق ساختمان شیخ بهایی | 09900015006

تعمیرات برق ساختمان شیخ بهایی

ادامه مقاله توزیع برق

پس از آن ارزیابی مورد نیاز

سطوح حفاظت از دستگاه‌ها بدست‌ آمده می باشد.تعمیرات برق شبانه روزی خراسان62

به طور کلی،

انواع مختلف مدار به صورت زیر تقسیم می‌شوند:

*منبع تغذیه

*ابزار و کنترل ( I & C )

* پردازش داده‌ها و مخابرات ( فرستنده‌ها )

سیستم یا دستگاه باید در یک منطقه حفاظت‌شده محافظت شود.برقکار شبانه روزی خراسان62

تعمیرات برق ساختمان شیخ بهایی

در همه نقاط تقاطع

” مدار حفاظت “، SPDs نصب خواهند شد که متناظر با آن هستند .

داده‌های مربوط به مدار از دستگاه محافظت می شود. از این رو، منطقه‌ای که در داخل مدار حفاظت به گونه‌ای محافظت می‌شود.خدمات برقی شبانه روزی خراسان62

دستگاه، ممکن است تاثیراتی بر روی ،

سطح بالاتر، یا همه بخش‌های شبکه پایین ( بالا )

هزینه آزمایش، ریسک برنامه‌ریزی بالا ) داشته باشد.

برای هر مدار، اقدام بعددهی شامل موارد زیر است:نصاب لوستر خراسان62

تعمیرات برق ساختمان شیخ بهایی

قواعد اساسی

در اصل، بعددهی مدار باید

در انطباق با قوانین / استانداردهای فنی ذکر شده اجرا شود.

زمانی که مولفه‌های شبکه انتخاب‌شده

با وجود، یک سیستم کلی کارآمد از لحاظ اقتصادی قابل‌استفاده است و

طراحی شده‌است. این تطبیق مدار بین اجزای شبکه

می‌تواند هر درجه‌ای از پیچیدگی را تحمل کند.هوشمند سازی برق ساختمان خراسان62

تعمیرات برق ساختمان شیخ بهایی

انتخاب یک یا بیش از یک تغییر / حفاظت

دستگاه ( s ) باید در آغاز یا انت‌های اتصال خط استفاده کرد، و همچنین انتخاب خط اتصال

( کابل / خط یا اتصال busbar ) تحت بررسی

ویژگی‌های فنی کلیدزنی / حفاظت مربوطه

دستگاه‌ها انجام شود. برای مدارهای تامین به طور خاص، بعددهی

شامل رتبه‌بندی منابع قدرت نیز می‌شود.تعمیرکار برق هوشمند خراسان62

بسته به نوع مدار، ممکن است کانونی مختلف باشد

برای مثال، دستگاه‌ها

که در انتهای یک خط اتصال نصب می‌شوند، در بهترین حالت،

تضمین ایمنی بیش از حد برای این خط، تعیین می کنند.

تعمیرات برق ساختمان شیخ بهایی

حفاظت از مدار کوتاه !

مفهوم عرضه اولیه برای تامین برق

بعد از تاسیس سیستم، لازم است که بعد از

سیستم قدرت الکتریکی تعریف شود . بعددهی امتیازی است که

از تمام تجهیزات و اجزایی که قرار است مورد استفاده قرار گیرد

در شبکه برق وجود دارد .الکتریکی شبانه روزی خراسان62

هدف بعددهی

به دست آوردن ترکیب مجاز از لحاظ فنی و

استفاده از دستگاه‌های حفاظتی و وصل کردن خطوط به

هر مدار در سیستم قدرت است.