نوشته‌ها

تعمیرات برق ساختمان اختیاریه | 09900015006

تعمیرات برق ساختمان اختیاریه

ادامه مقاله توزیع برق

برای بدست آوردن دنباله‌های پالس در محدوده ۱۶۷ تا

۲۰۰۰ هرتز که روی ولتاژ با یک

دامنه تقریبی ۱ – ۸ ٪ از مقدار اسمی مربوطه

ولتاژ سیستم قدرت است . فرکانس صوت ( AF ) ۱

روشن کردن و خاموش شدن برای انتقال به دنبال کد

( شبکه پالس )، که یک ” تلگرام ” ایجاد می‌کند. مصرف‌کننده

کنترل از راه دور به سمت پایین‌دست رود – متصل به یک نقطه خاص

گیرنده ( گیرنده کنترل موج ) که پالس را فیلتر می‌کند.تعمیرات برق شبانه روزی اختیاریه

تعمیرات برق ساختمان اختیاریه

تلگراف‌های را از شبکه بیرون می کشند تا
اطلاعات را از آن‌ها کنترل کنند.

یک فرکانس کنترل موج موجود در شبکه باید

قطعا زمانی که واحدهای جبرانی هستند مشاهده می‌شود.برقکار شبانه روزی اختیاریه

به این دلیل انتخاب شده‌است که نقص کنترل موج

مجاز است . فرکانس‌های صدا در کنترل موج حیاتی هستند.

برای انواع جبران توان راکتیو مختلف ارائه

یک طرح انتخابی مشروط به موج

فرکانس‌های کنترل و شرایط مرزی در شبکه استفاده کنید .خدمات برقی شبانه روزی اختیاریه

تعمیرات برق ساختمان اختیاریه

با استفاده از سیستم‌های توزیع توان الکتریکی

افزایش کارایی شبکه‌های هوشمند، کنترل موج صدا

سیستم‌ها برای جبران خسارت کم‌تر اهمیت و برنامه‌ریزی کمتری خواهند داشت .نصاب لوستر اختیاریه

این سیستم‌ها آسان‌تر خواهند شد.

جبران خسارت در شبکه‌ها با محتوای هارمونیک

در مقایسه با باره‌ای خطی مانند لامپ‌های رشته‌ای،

موتورهای سه فازی یا گرم‌کن‌های مقاومتی، باره‌ای غیرخطی

مبدل‌های قدرت، تک فازی، قدرت با سنجش زمان

ذخایر انرژی و یا لامپ‌های کم‌مصرف باعث ایجاد اختلال در سیستم می‌شود .هوشمند سازی برق ساختمان اختیاریه

تعمیرات برق ساختمان اختیاریه

ولتاژ خط به صورت توصیف‌شده در بخش هارمونیک

جریان‌های مربوط به شبکه و نفوذ مصرف کنندگان دیگر در سیستم

شبکه با فشار وارد می‌شوند.تعمیرکار برق هوشمند اختیاریه

اگر نسبت باره‌ای تولید هارمونیک ۱۵ ٪ باشد

بیشتر ( رجوع به بار کل )، خازن متصل به رآکتور،

برای تنظیم مدارهای فیلتر، یا فیلتر فعال باید مورد استفاده قرار گیرد.الکتریکی شبانه روزی اختیاریه